2.5.1 Modernistisch

Modernisten trachten één organisatiecultuur te scheppen waar eenheid in denken en handelen bestaat. De nadruk ligt op structuur, de wijze waarop een organisatie is geordend en ingedeeld. De grondreden voor verandering ligt vooral in het verhogen van de effectiviteit en productiviteit van de organisatie.
 
Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie ook (vooralsnog onder module B): de legitimatiestudie van Metacompetenties