2.5.2 Postmodernistisch

Het postmoderne kader gaat er van uit dat de mens een probleemoplosser is en zich steeds in een nieuwe wereld bevindt. De mens construeert als het ware steeds ter plekke een (nieuwe) werkelijkheid. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt werk van verbinden. U ontwikkelt visie, missie, doelen etc
  2. U beseft dat de waarheid in absolute zin niet bestaat, maar vooral een sociaal construct is
  3. U beseft dat 'niets vanzelfsprekend is'
  4. U kijkt met een postmoderne blik naar organiseren
  5. U erkent het belang van impliciete kennis (tacit knowledge)
  6. U hanteert de methodiek van deconstructie om zicht te krijgen op basale uitgangspunten en impliciete aannames.