2.5.4.3.5 Deconstrueren

Bij deconstructie wordt er van uitgegaan dat er niet één waarheid is, maar dat er diverse waarheden bestaan. Dit leidt tot de intentie om niets als vanzelfsprekend aan te nemen, maar om alles te deconstrueren naar de basale aannames.

Hoe doe ik dat?
  1. U herleidt een argument tot zijn basale aannames
  2. U tracht de (on)geldigheid van die aannames aan te tonen
  3. U kijkt als laatste naar wat dit impliceert voor het originele argument
  4. U bevrijdt zich desgewenst van de gedachten dat er één beste manier is, of dat iedereen denkt zoals u zelf denkt. Hierdoor is het mogelijk om afstand te nemen van uw eigen sociaal en cultureel gedefinieerde manieren om de wereld te aanschouwen.

Meer weten? Zie Postmodernistisch