2.5.2.3 Vanzelfsprekend?

Een postmodernistische cultuurvisie kenmerkt zich primair door het uitgangspunt: 'Niets is vanzelfsprekend'.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met de theoretische uitgangspunten van het postmodernisme als wetenschapsfilosofie
  2. U hanteert een brede en actieve benadering van het begrip leiderschap
  3. U brengt het aantal regels en voorschriften zo veel mogelijk terug en creeert zoveel mogelijk speelruimte
  4. U besteedt aandacht aan weten & voelen i.p.v. aan ratio alleen (zie Ratio
  5. U geeft de voorkeur aan verbeteren boven vernieuwen
  6. U prefereert veranderingen van binnen boven die van buiten
  7. U maakt geen onderscheidt in denkers & doeners, beheerders en uitvoerenden.