4. Historie

Kennisleer kent een lange traditie. Het is goed daarvan kennis te nemen (sic).  

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van de grondslagen van kennisleer, hier aan de hand van het begrip evolutie van kennis
  2. U maakt kennis met enkele pioniers of grondleggers van het vak
  3. U verdiept zich in enkele recente ontwikkelingen, zoals het concept metacompetentie
  4. U bent (theoretisch) bekend met kennismanagement
  5. U verdiept zich in het fenomeen kenniscreatie.