4.1.02 Epistemologie

De ontwikkeling van de (Westerse) epistemologie wordt doorgaans als volgt geschetst:
 
Door met: 3. Wetenschap in actie