4.1.11 Emergentie

Of een eigenschap die de eerste selectieprocessen heeft overleefd, doorgaans door middel van relatief simpele terugkoppeling, ook op langere termijn zal blijven bestaan, hangt af van het vermogen om ook een volgende, complexere, situatie de baas te kunnen. Hoewel hier in evolutionaire termen sprake is van een eenvoudig voortschrijden van de tijd, is vanuit intentionaliteit gezien sprake van een wezenlijke kwalitatieve verandering. Feedback dient over te gaan in feedforward! In termen van toenemende complexiteit dient uit het eerste niveau een tweede toekomstgerichte kwaliteit te emergeren en dat vraagt per definitie om ‘meekoppeling’. Dit vereist aanzienlijk meer dan louter een-op-een replicatie. Pas als het nieuwe systeem veranderingen, inclusief kleine random foutjes, in de kopie kan benutten of repareren, is er een kans op succes (replicatie).  Daartoe moeten nieuwe, nog niet aanwezige eigenschappen ontstaan of emergeren. Gezien de oneindige en onoverzichtelijke nieuwe situatie is het de vraag of hierbij überhaupt sprake kan zijn van bewuste planning. 

Door met 12. Conclusies