4.04 Leren 'niet te leren'

Zoals dat in alle biologische systemen het geval is, is op metaniveau het neuropsychologische systeem gericht op energiebesparing en gebruiksgemak. Het werken met normale zoekstrategieen, zoals logische verbanden, en daarmee tegelijkertijd negeren van heel veel ruis,  is een dermate efficiënte informatie-verwerkende strategie dat ‘being logical’ niet alleen al snel de (rigide) normaalstand van het systeem vormt, maar gaandeweg aan dominantie toeneemt ten koste van het (flexibele, maar energievretende) ‘thinking’. Dat geldt per moment, maar ook in een langer tijdsperspectief. Gaandeweg ons leven wordt het steeds moeilijker om flexibel van geest te blijven. Creativiteit, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in fantaseren, dagdromen etc. komt bij kinderen dan ook aanzienlijk vaker voor dan bij volwassenen (ref.). Dit is ook begrijpelijk vanuit functioneel perspectief. Naarmate onze lichamelijke en mentale functies afnemen, zoals bijv. waarneming, en motoriek,  neemt het belang van regelmaat toe.  

Door met 5. Memen en mutaties