4.06 Toch een vonk?

Hoewel de heuristiek noch de neurowetenschappen geen formele verklaringen voor ‘dwarsdenken’ bieden, zijn er inmiddels wel adviezen beschikbaar om de kans op een doorbraak te vergroten of verkleinen. Op de eerste plaats moet de associatie worden gestimuleerd. Dat kan m.b.v. technieken als brainstormen, reizen, werken op snijvlak van verschillende gebieden etc. Een bijzondere vorm van mentaal grensverkeer is het gebruik van metaforen. Maar ook het inlassen van pauzes, het even wegleggen van de inhoudelijke puzzel bijv. door in bad te gaan, helpt. Dijksterhuis suggereert het onbewuste het werk te laten doen door er een nachtje over te slapen en De Bono (ref.) wijst op het belang van lateraal denken, Nonaka & Takeuchi op het belang van expliciteren van gedachten, hardop denken. In de psychotherapie hanteert men nogal eens de strategie om metaforen die patiënten gebruiken expliciet letterlijk te nemen. Maar niet iedere associatie is een goed idee, een vonk. 

Verder met 7. Meer metaforen voor creativiteit