4.13 Kunst!

Als het kenniscreërende proces z’n uiteindelijke hoogtepunt bereikt in fase 6, is sprake van een scheppende activiteit met als doel het voortbrengen van een origineel ‘product’. Kunde transformeert dan in kunst en in die zin zou men fase 6 kunnen zien als de fase van het kenniskunstenaarschap. In schema: Zesfasenmodel van kenniscreatie

  1. Begrijpen, gegevens hanteren;
  2. Toepassen, iets met nieuw verworven feitenkennis doen;
  3. Analyseren, iets systematisch onderzoeken, onderscheid maken in delen;
  4. Synthetiseren, kennis van dingen op een logische wijze tot een nieuw geheel samenvoegen; 
  5. Evalueren, een oordeel kunnen geven op basis van criteria, regels en wetmatigheden;
  6. Kenniskunstenaar zijn; kennis creëren die, in tegenstelling tot de synthese van niveau 4, niet op een tot dan toe logische wijze kon worden afgeleid. 

Het kenniskunstenaarschap kan men opvatten als een eigen, zesde fase of niveau binnen een individueel ontwikkelingsproces, maar kan men het ook op verschillende aggregatieniveaus toepassen. 

Ga verder met: 14. Slotconclusie