2.5. Cultuurvisie

Het wereldbeeld dat mensen hanteren, is in belangrijke mate het product van de cultuur waarin men leeft, het stelsel van regels, kennis en gestructureerde gewoonten, dat men nodig heeft om in een bepaalde sociale gemeenschap te kunnen leven. Bij kennis op metaniveau draait het vooral om de visie die men op cultuur hanteert. 

Hoe doe ik dat?

  1. U ziet de wereld als planbaar en de mens als object, uw wereldbeeld is modernistisch
  2. U ziet de mens als subjectieve, betekenisverlenende probleemoplosser, u denkt postmodernistisch.