2.5.2.5 Tacit knowledge

Tacit knowledge of impliciete kennis is volgens Polanyi vooral ‘personal knowledge’, sterker nog het is primair lijfelijke, geïncorporeerde kennis. Dit soort kennis en kunde is stilzwijgend d.w.z. op de achtergrond beschikbaar. Stilzwijgende kennis (tacit knowledge) en expliciete kennis zijn complementair. De ‘tacit knowledge’ is op de achtergrond (subsidiair) beschikbaar en maakt het mogelijk de aandacht (focus) op een specifiek onderwerp te richten. Competentie wordt in deze studie opgevat als een synoniem voor persoonlijke kennis en kunde, maar kan men ook gebruiken als basis voor een lerende organisatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er met Nonaka & Takeuchi van uit dat impliciete kennis kan worden geexpliciteerd m.b.v het  SECI-model (socialisatie, externalisatie, combinatie en internalisatie). Door competenties van medewerkers te ontwikkelen, expliciet te maken en te combineren ontstaat kenniscreatie
  2. U schaalt, net als Prahalad, het begrip competentie op naar organisatieniveau. Succesvolle bedrijven en organisaties beschikken over een kerncompetentie, die onderscheidend is ten opzichte van concurrenten. De kerncompetentie van een organisatie wordt ontwikkeld door interne bronnen (resources) binnen een organisatie te mobiliseren. Personen (human resources) vormen de belangrijkste bronnen van een organisatie
  3. U hanteert het principe N=1, maar dan 6 miljard keer. Prahalad (2008) gaat in zijn theorie van de omgekeerde piramide uit van organisaties, die volledig vraaggericht werken, opereren op mondiaal niveau en maatwerk leveren. De twee pijlers van zijn werk zijn N=1 (elke klant is uniek) en R=G (resources are global). Bronnen vallen mondiaal te mobiliseren. Competentie bestaat uit de combinatie van technische en sociale kennis en kunde.