4.14 Slotconclusie

Op macroniveau is er bij bedrijven bijvoorbeeld vanuit concurrentieperspectief een sterke behoefte om te komen tot ‘iets echt wezenlijk nieuws’, iets dat zich onderscheidt en praktisch of esthetisch waarde heeft. Dat is immers de reden waarom iets wordt gekocht of gebruikt en daarmee de overleving van de betreffende organisatie dient. Op microniveau, bij de mensen in die bedrijven en organisaties, gaat het vooral om het ontdekken van nieuwe kanten aan, mogelijkheden in, waarden bij zichzelf, waarbij men zichzelf als het ware opnieuw ontwerpt. Men zou ook kunnen spreken van persoonlijke groei.

Conclusie; accountability is als moreel principe een groot goed dat echter juist vanwege zijn interne logica op gespannen voet staat met creativiteit, het vermogen tot dwarsdenken, tot synthese op een ander niveau.

 

Ga verder met: 15. Samenvatting