8.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende kader dat men gebruikt om leven en werk vorm te geven, zoals de maatschappij, de kenniseconomie of de ziekenhuiscultuur. 

                           

Hoe doe ik dat?

  1. U ziet de wereld en de mens als ondeelbare eenheid
  2. U ziet de mens als actor, als probleemoplosser in context
  3. U weet dat die context bestaat uit een cognitieve nis waar men doorheen navigeert met behulp van informatie en kennis
  4. U weet dat men praktische problemen vooral oplost met een soort mind-apps of competenties
  5. U verdiept zich in specifiek contextuele kenmerken
  6. U formuleert hoe uw specifieke context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten

Nog meer weten? Zie 2.1.2.4 Contextualiteit