1.7.1 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende kader dat men gebruikt om leven en werk vorm te geven, zoals de maatschappij, de kenniseconomie of de ziekenhuiscultuur.  

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in specifiek contextuele kenmerken
  2. U formuleert hoe uw specifieke context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden (zie ook: ELO-Denkhulp: Waarden-Context).