1.7.2 Cultuur

Cultuur is het stelsel van regels, kennis en vaardigheden dat men nodig heeft om in groepsverband te kunnen leven. Dit geheel omvat symbolische structuren, zoals waarden en normen, wetten en regels, waarmee men aan het eigen handelen betekenis geeft en die men deelt met de andere leden van de groep. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop men onderling met elkaar omgaat, hoe men de sociale verhoudingen vormgeeft. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent zich bewust van de culturele ontwikkelingen waarbinnen uw handelen plaatsvindt, u herkent het lokale krachtenveld
  2. U houdt rekening met de (on)geschreven regels van het gezelschap waarin u verkeert, inclusief zaken als hierarchie, do's en dont's etc. U kent het culturele klimaat
  3. U bent bekend met het fenomeen cultuurvisie, het beeld dat men heeft van het stelsel van regels dat men nodig heeft om in een sociale gemeenschap te kunnen leven en werken (2.5 Cultuurvisie).