7.3.2 Managementvisie

De managementvisie ziet organisaties als objecten die men kan ontwerpen, inrichten en besturen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U kent aan organisaties een duidelijke taakstructuur en verantwoordingslijnen toe met helder omschreven posities
  2. U legt zich toe op het effectief plannen en het reguleren van processen en eventuele veranderingen daarin
  3. U pleegt interventies in termen van planning, (her)structurering, reorganisaties, selectie, beoordeling- en beloningsystemen. U hanteert de PDCA-cyclus.

Meer weten? Zie Functionalistisch