2.1.5.2 Sociaal kader

In het sociale kader dat nauw samenhangt met een humanistisch mensbeeld, ziet men de wereld primair als een verzameling mensen die zich in allerlei opzichten tot elkaar (moeten) verhouden.
 
                            
Hoe doe ik dat?
  1. U gaat uit van een sociaal perspectief. U probeert problemen op te lossen door middel van samenwerking
  2. U gaat uit van een afbakening waarbij het draait om interpersoonlijke relaties
  3. U hanteert als criteria kwaliteiten als inclusie, gezamenlijkheid en vooral synergie
  4. U hanteert als speelveld de (sub)cultuur.

Meer weten? Zie Kaders