1.7.3.2 Sociaal

In het sociale kader ziet men organisaties primair als een verzameling mensen, een groep of sociale eenheid, waarbinnen ieder weer zijn eigen doelstellingen, competenties, verlangens en emoties kent. Men gaat er van uit dat de mensen het belangrijkste kapitaal vormen. Handelen is daarmee vooral een kwestie van human resource management (HRM).   

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat mensen in grote lijnen dezelfde motieven hebben, zoals zingeving, verbondenheid en invloed. U gaat uit van universaliteit
  2. U gaat er van uit dat medewerkers ook verschillende individuele behoeftes hebben, u gaat uit van specificiteit
  3. U gaat er van uit dat de organisatie geen medewerkers heeft, maar haar medewerkers is. U legt de nadruk op synergie 
  4. U focust vooral op de (organisatie)cultuur (zie ook: 1.7.2).
Meer weten? Zie ook: 2.4.4 Humanisme