1.7.3.3 Politiek kader

In het politieke- of machtskader ziet men organisaties als coalities die diverse en vooral ook verschillende belangen hebben.

Hoe doe ik dat?
  1. U gaat er van uit dat coalities binnen organisaties worden gevormd om bepaalde collectieve belangen beter te kunnen vertegenwoordigen en zodoende beslissingen te beïnvloeden
  2. U ziet de organisatie als een grote politieke arena, waarbinnen de verschillende coalities door middel van onderhandeling, machtsvertoon en conflictsturing hun zin proberen te krijgen
  3. U beseft dat doelen en beslissingen tot stand komen door onderhandeling, netwerken en het streven naar andere posities op de markt.

Meer weten? Zie ELO-Samenwerking