2.1.5.3 Politiek kader

In het politieke kader dat nauw samenhangt met een psychodynamisch mensbeeld, ziet men de wereld primair als een arena.

Hoe doe ik dat?
  1. U gaat uit van een machtsperspectief. U probeert zoveel mogelijk invloed uit te oefenen
  2. U gaat uit van een afbakening waarbij het draait om coalities, allianties en vooral onderhandelingen
  3. U hanteert als criteria kwaliteiten als macht, controle en vooral succes
  4. U hanteert als speelveld het onderlinge krachtenveld. 
 Meer weten? Zie Kaders