2.1.5.3 Symbolisch kader

In het symbolische kader dat nauw samenhangt met een vitalistisch mensbeeld, ziet men de wereld primair als een verzameling dilemma's en ambiguïteiten die men alleen van binnenuit kan duiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat uit van een esoterisch perspectief. U probeert door deelname en als ingewijde te komen tot betekenisverlening
  2. U gaat uit van representatie van de werkelijkheid met behulp van tekens en symbolen
  3. U hanteert als criteria kwaliteiten als verdieping, verwondering en vooral gelaagdheid
  4. U hanteert als speelveld de ongeschreven regels.

Meer weten? Zie Kaders