1.7.3.4 Symboliek

Het symbolische kader kenmerkt groepen en organisaties met veel dilemma's en ambiguïteiten die men alleen van binnenuit kan begrijpen. Er zijn dan tal van ongeschreven regels, symbolen, helden en waarden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat medewerkers gebeurtenissen verschillend interpreteren, er is een verschil tussen werkelijkheid en betekenis
  2. U kijkt niet alleen naar wat er inhoudelijk of feitelijk gebeurt, maar hebt ook oog voor wat er juist niet wordt gezegd of gedaan, u herkent het fenomeen gelaagdheid
  3. U onderzoekt de symbolen van een organisatie om zicht te krijgen op haar ware aard, u analyseert
  4. U realiseert zich de invloed van schoonheid of juist afkeeer, u kent het belang van esthetiek (1.4).