2.1.5.3.2 Tekens & Symbolen

Tekens en symbolen, zoals letters en pictogrammen, verwijzen naar bepaalde delen van de werkelijkheid, bijvoorbeeld binnen een bepaalde organisatie of gemeenschap. Door haar symbolen te analyseren, alle beelden te deconstrueren, krijgt men zicht op de onderliggende aannames in een organisatie. Men neemt dus niets als vanzelfsprekend aan, maar gaat op zoek naar diepere, basale aannames.

Hoe doe ik dat?
  1. U herleidt een argument tot zijn basale aannames
  2. U tracht de (on)geldigheid van die aannames aan te tonen
  3. U kijkt als laatste naar wat dit impliceert voor het originele argument
  4. U bevrijdt zich desgewenst van de gedachten dat er één beste manier is om iets te doen, of van het idee dat iedereen moet denken zoals u zelf denkt. Hierdoor is het mogelijk om afstand te nemen van uw eigen sociaal en cultureel gedefinieerde manieren om de wereld te aanschouwen, om te reflecteren.

Meer weten? Zie Symbolisch kader