2.1.5.4 Organisch kader

In het organische kader dat nauw samenhangt met een evolutionair mensbeeld, ziet men de wereld primair als een plaats voor voortzetting en overdracht.

Hoe doe ik dat?
  1. U gaat uit van een groeiperspectief. U brengt mensen en dingen tot bloei
  2. U gaat uit van een afbakening waarbij het draait om selectie en vooral (re)productie
  3. U hanteert als criteria kwaliteiten als progressie, vernieuwing en vooral verbetering 
  4. U hanteert als speelveld het leefmillieu.

Meer weten? Zie Kaders