2.1.4 Belang

Belangen verwijzen naar zaken die voordelig, nuttig en/of zinvol zijn en hangen nauw samen met het levensdomein waarin een probleem speelt en de betekenis die men daar aan toekent.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het concept levensdomein
  2. U verdiept zich in het met behulp van tekens of symbolen toekennen van betekenis
  3. U richt zich het algemeen belang
  4. U focust op wat ertoe doet voor uw doelen en doelgroepen, de specifieke belangen 
  5. U heeft oog voor de (eigen) zaak.

Meer weten? Zie Begrippen