1.7.7 Belang

Belang verwijst naar zaken die voordelig of nuttig zijn. Aangezien metacompetenties, zoals bijvoorbeeld communiceren, organiseren en reflecteren, een aantal functies tegelijkertijd kunnen vervullen, is het belang ervan groot. Dit maakt het noodzakelijk om bij het ontwerpen en inrichten van tal van zaken rekening te houden met die verschillende belangen of functionaliteiten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het begrip metacompetentie (4.3)