2.1.5.7 Krachtenveld

Het krachtenveld is de wijze waarop verschillende krachten, doorgaans omgevingsfactoren zoals maatschappelijke en economische ontwikkelingen op het handelen uitwerken. 

Meer weten? Zie Kaders