1.7.2.1 Krachtenveld

Het krachtenveld is de wijze waarop verschillende krachten, doorgaans omgevingsfactoren zoals maatschappelijke en economische ontwikkelingen op het handelen uitwerken. Het is zaak daarmee rekening te houden.     

Hoe doe ik dat? 

  1. U houdt rekening met de invloed op uw functioneren van de informatie - en communicatiemaatschappij
  2. U beesft dat die krachten ook hun invloed op uw handelen hebben. U verdiept zich in de gevolgen
  3. U kent binnen het krachtenveld uw eigen positie.