1.7.4 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de onderliggende plicht in een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Mensen zijn in principe bereid om, alternerend, elkaars belangen te dienen en zaken van twee kanten te bekijken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor gelijkwaardigheid
  2. U streeft naar begrepen worden, maar ook naar begrijpen
  3. U bent even nieuwsgierig als toegankelijk.