9.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de onderliggende plicht in een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift teneinde elkaars belangen te dienen. Hier verwijst wederkerigheid vooral naar gelijktijdige en wederzijdse beinvloeding tussen verschillende partijen.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderkent het bestaan van verschillende dyadische posities
  2. U streeft naar gelijkwaardigheid
  3. U streeft naar begrepen worden, maar ook naar begrijpen
  4. U bent even nieuwsgierig als toegankelijk.

Meer weten? Zie Metacompetentie-uitgangspunten