1.7 Ongewone vragen

Onder ongewone vragen verstaat men die vraagstukken waarin paradoxen, tegenstrijdige belangen en andere zaken een dermate complicerende rol spelen dat ze op normale wijze niet meer op te lossen zijn. Dit soort onoplosbare vragen zijn het gevolg van een context die wordt gekenschetst als VUCA:

                       

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich qua voorwaarden op kennis van wicked problems
  2. U geeft het proces van ongewone vragen beantwoorden vorm met behulp van systemische werkvormen
  3. U evalueert de resultaten van uw activiteiten aan de hand van voortgangscriteria
  4. U beseft dat absolute waarden en waarheden zelden bestaan en zoekt als consequentie uw houvast in wat bijdraagt.

Meer weten? Zie Vraaggerelateerde uitgangspunten