x Pers.waarden

Persoonlijke of kernwaarden zijn ideeen over wat belangrijk is in het leven, wat er toe doet. Deze waarden maaakt men zich doorgaans vroeg in het (professionele) leven eigen. Waarden en belangen vormen twee kanten van dezelfde medaille. Normen zijn de daaruit voortvloeiende gedragsregels. Met behulp van persoonlijke waarden en normen bepaalt men in belangrijke mate hoe men zich als professional gedraagt. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kunt de belangrijkste waardendomeinen onderscheiden, zoals leven/dood, eenzaamheid/verbondenheid etc.
  2. U weet met behulp van welke criteria u kunt nagaan of uw persoonlijke waarden bijdragen aan professsionaliteit
  3. U hanteert het principe deugden in het algemeen (geloof, hoop en liefde of rechtvaardigheid, moed, matigheid en voorzichtigheid) en van deugden voor het werk in het bijzonder
  4. U weet hoe u dit soort overtuigingen kunt onderzoeken, hoe u ze kunt herijken
  5. U bent bekent met een aantal begrippen op dit gebied: wat goed of kwaad is, legt men vast in de moraal en de wetenschap die zich daarop richt is de ethiek.