1.2.1.1. Persoonlijke waarden

Persoonlijke- of kernwaarden zijn ideeën over wat belangrijk is in het leven, wat er toe doet. Deze waarden bouwen doorgaans voort op de basishouding die men van huis uit meekrijgt als basale waarden. Professionele waarden maakt men zich doorgaans vroeg in het (professionele) leven eigen, maar zijn minder dan persoonlijke waarden in beton gegoten.  

Meer weten? Zie Waardeoordelen