1.2.2.1 Domeinen

Levensdomeinen zijn gebieden waarop waarden en normen betrekking hebben, doorgaans omschreven in termen van spanningsvelden, zoals:

Professionals onderkennen het spanningsveld dat binnen personen, maar ook binnen organisaties tot dilemma’s kan leiden, zoals tot uiting komt in de handenmetafoor van Kaptein’s Ethics management

Hoe doe ik dat?
  1. U  weet dat 'verstrikte handen' verwijzen naar het spanningsveld tussen gebruik middelen t.b.v. individu of collectief
  2. U hanteert het begrip 'veel handen' als de organisatie dermate gecompliceerd is dat problemen ontstaan rondom zaken als wie is verantwoordelijk voor wat, onderlinge competitie, afschuiven van taken
  3. U beseft dat 'vuile handen' verwijzen naar conflicterende belangen waardoor winst tegelijkertijd ook verlies impliceert.