1.1.2 Problemen oplossen

Stap 1: 

 1. Definieer het probleem
 2. Verzamel informatie over aard en omvang (incl. urgentie)
 3. Formuleer een probleemdefinitie

Stap 2:

 1. Bepaal de oorzaken
 2. Stel 'waarom' vragen

Stap 3: 

 1. Bedenk oplossingen
 2. Vergeet niet dat 'niets doen ' ook een optie kan zijn

Stap 4:

 1. Inventariseer de randvoorwaarden

Stap 5:

 1. Kies oplossingen
 2. Bij voorkeur dus meer dan een

Stap 6: 

 1. Maak een actieplan (bij voorkeur SMART-geformuleerd) 

Stap 7:

 1. Evalueer het resultaat.

Beantwoord nu de oefenvragen en ga terug naar de lijst met onderwerpen.