1.3 Ethische vragen

Ethische vragen zijn waarderingsvragen die men stelt om te komen tot uiteindelijke normen en bijbehorende criteria om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd. De antwoorden zijn geen waarheden, maar geven richting aan het handelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich qua voorwaarden op ethische waardeoordelen
  2. U geeft het proces van ethische waarderen vorm door te benchmarken in de vorm van moreel beraad
  3. U evalueert uw beoordelingen aan de hand van ethische criteria
  4. U beseft dat absolute ethische waarden zelden uitkomst bieden en zoekt als consequentie houvast in ethische richtlijnen.

Meer weten? Zie Vraaggerelateerde uitgangspunten