1. Pragmatisch

Een methodische procesgerichte ordent de wijze waarop men problemen benadert. Doorgaans combineert men vanuit een pragmatisch oogpunt het kwaliteitsaspect met het tijdsaspect (de chronologie).

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt kennis en oriënteert zich op het probleem of de vraag (check) 
  2. U verricht diagnostiek, u analyseert het probleem. Dit is meteen al een interventie i.c. bijstelling (act) 
  3. U stelt een plan van aanpak voor uzelf op, u doet aan indicatiestelling (plan)  
  4. U bespreekt uw visie, inclusief plan van aanpak, met de hulpvrager; u besluit in termen van informed consent en shared decission making (contractfase) 
  5. U lost het probleem op (do) 
  6. U sluit het contact af en evalueert
  7. U beseft dat bovenstaande een variant is op de bekende PDCA-cyclus
  8. U beseft dat bovenstaand rationeel model een ideaalbeeld is in termen van Verlichtingsdenken

Meer weten? Zie ELO-Methodiek: B. 1.Pragmatisch.