1a. Strategisch

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan strategische keuzes inzake kennismanagement, die op hun beurt weer bepalend zijn voor tactieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn).  

 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een kennisstrategie, hier Human Resource Development (HRD)
  2. U gaat een stapje verder met Human Resource Innovation (HRI)
  3. U voorkomt kennismechanisatie. U ziet kennisontwikkeling als vitaal proces.

Meer weten? zie Inleiding Kennismanager