1.1.1 Agenda

Een strategische agenda is een prioriteitenlijst die de belangrijkste activiteiten omvat om de hoofddoelen van een organisatie te bereiken. 

Hoe doe ik dat?

  1. ontwikkelt valide en betrouwbare methodieken en instrumenten die voldoende oog hebben voor de omgeving waarin leerprocessen plaatsvinden, de organisatiecontext
  2. U verwerft inzicht in wat uw medewerkers binnen en buiten uw organisatie op dit gebied ondernemen, u monitort hun leeractiviteiten
  3. U zorgt voor inzicht in wat uw organisatie te bieden heeft, de leermogelijkheden
  4. U streeft er naar om elke medewerker zich blijvend te laten ontwikkelen m.b.v. diens eigen leerweg
  5. U ondersteunt dit alles met hulpmiddelen (zie ELO-Educatie: Hulpmiddelen).

Meer weten? Zie HRD