1.3.3 Vitaal proces

Een vitaal proces kenmerkt zich door ontwikkeling naast beheersing. Waar HRM en HRD associeren met een kennis-pakhuis, draait het bij vitaliteit om het steeds verleggen van de grenzen van het denken als activiteit op alle niveaus van organiseren.

Hoe doe ik dat?

  1. U ziet vitaal kennismanagement inhoudelijk als het domein van exploreren, innoveren en creëren
  2. U beschouwt vitaal kennismanagement methodisch als een activiteit van, voor en door mensen, als een humaan proces
  3. U beseft dat vitaal kennismanagement ook raakt aan de onderlinge verhoudingen, de organisatie-orde
  4. U realiseert zich dat vitaal kennismanagement op symbolisch niveau raakt aan uitgangspunten op het gebied van wetenschap en metafysica
  5. U denkt bij oplossingen aan cocreatie.

Meer weten? Zie Kennismanagement-strategie   

·