1.3.3.4 Metafysica

Metafysica is de wijsgerige leer die niet (zoals de fysica) de werkelijkheid onderzoekt zoals ze gegeven wordt door zintuiglijke en/of instrumentele waarneming, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid. In dit geval onderzoekt men het wezen van kennis (in het kader van kennismanagement).

Hoe doe ik dat? 

  1. U tracht het fenomeen kennis van buitenaf op analytische en immobiele wijze (m.b.v. momentopnames) te begrijpen en duiden. U gebruikt uw intellect
  2. U probeert een levende betrekking te hebben met een stroom van steeds wisselende kwaliteiten, de zogenaamde 'voortgaande werkelijkheid'. U gebruikt uw intuitie
  3. U beseft dat beide aspecten bestaansrecht hebben. Het intellect helpt ons de werkelijkheid te ordenen, maar is niet staat om 'recht te doen aan het leven zelf'. Intuitie doet dat wel, maar laat ons achter in chaos. U combineert beide tot intellectuele sympathie (Simons over Bergson).

Meer weten? Zie Vitaal proces