1.3.3.3 Organisatie-orde

De organisatie-orde is de wijze waarop een organisatie de onderlinge verhoudingen tussen de medewerkers heeft geregeld. 

Hoe doe ik dat? 
  1. U beseft dat u om kennis te ontwikkelen ook uw de eigen kennis kritisch dient te onderzoeken
  2. U zet vraagtekens bij het gekende, ondanks dat dit zich moeizaam verhoudt tot een lopende praktijk
  3. U weet dat reflectie de dingen stil zet, terwijl u ook graag verder wil
  4. U weet dat reflectie doorgaans ook morrelt ook aan de status quo van de onderlinge verhoudingen
  5. U houdt daarom voor ogen dat kennis ‘altijd in dienst van de organisatie’ dient te staan en onderhoudt daarmee ook een bepaalde organisatieorde
  6. U hanteert als adagium: 'Kennis moet geëxpliciteerd en gedeeld worden om collectief van elkaar te leren ten behoeve van een gezamenlijke (mentale) orde’.

Meer weten? Zie Vitaal proces