1.3.3.2 Humaan proces

Een humaan proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen waarbij een product, dienst of, in het licht van kennismanagement, een nieuwe gedachte ontstaat ten gevolge van menselijk denken of handelen. 

Hoe doe ik dat?
  1. U weet dat een daadwerkelijke innovatie iets anders is als een andere ordening van dezelfde kennis
  2. U beseft dat naarmate u meer accent legt op orde en structuur de kans op een echt nieuwe gedachte afneemt
  3. U realiseert zich dat op de werkvloer kennis nauw verbonden is met handelen en dat 'denken over kennis' iets anders is.

Meer weten? Zie Vitaal proces