1.4 Esthetische vragen

Esthetische vragen zijn waarderingsvragen die hebben betrekking op de zintuiglijke waarneming en bijbehorende gevoelens, inclusief die van lijfelijke aard. Esthetische vragen zijn goed beantwoord als ze richting geven aan het handelen en men inzicht verschaft in de daarbij behorende voorwaarden, processen, criteria en consequenties. 

                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich qua voorwaarden op uw esthische waardeoordelen
  2. U geeft het proces van esthische waarderen vorm door te benchmarken in de vorm van beschouwingen
  3. U evalueert uw esthetische beoordelingen aan de hand van esthische criteria
  4. U beseft dat absolute esthische waarden zelden bestaan en zoekt als consequentie daarvan uw houvast in trends & modes.

Meer weten? Zie Kennisdomein