1.3.1 Ethische waardeoordelen

Een ethisch waardeoordeel is een uitspraak over eigenschapppen of kwaliteiten in termen van juistheid van handelen dat gevolgen kan hebben voor anderen.   

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert uw waardeoordelen op basis van deugdzaamheid
  2. U begrijpt dat ethische waardeoordelen sterk afhankelijk zijn van de waardencontext
  3. U weet dat het waardeoordeel van een beroepsgroep al snel de status krijgt van een waarheid.

Meer weten? Zie Ethische vragen