8. MC-uitgangspunten

Het sociaal constructivisme en het kritisch rationalisme bieden de paradigmatische basis voor het model en de methodiek van metacompetenties. Metacompetentie-uitgangspunten zijn de theoretische aannames en vooronderstellingen die op hun beurt de voorwaarden vormen om metacompetenties op een legitieme en verantwoorde wijze toe te passen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat er altijd sprake is van belangen
  2. U weet dat u altijd binnen een bepaalde situatie handelt. U kent de context
  3. U beseft dat u altijd deel uitmaakt van een bepaalde cultuur
  4. U weet dat u gebonden bent aan grenzen, u werkt binnen een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd handelt vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er ook altijd sprake is van succescriteria
  7. U realiseert zich dat er altijd sprake is van wederzijdse beinvloeding of wederkerigheid
  8. U weet dat er altijd sprake is van interactiviteit
  9. U beseft dat er ook harde eisen zijn, de succesbepalende randvoorwaarden

Meer weten? Zie Inleiding Vindkunde

Nog meer weten? Zie Paradigma