9. Metacompetentie-uitgangspunten

Metacompetentie-uitgangspunten zijn de theoretische aannames en vooronderstellingen die voortkomen uit een pragmatisch constructivistisch paradigma. Deze uitgangspunten vormen op hun beurt de voorwaarden om metacompetenties op een legitieme en verantwoorde wijze toe te passen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat er altijd sprake is van doelen en intenties, de belangen
  2. U weet dat u altijd binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken te maken heeft. U kent de context
  3. U beseft dat u altijd binnen of vanuit een sociale omgeving te werk gaat. U maakt deel uit van een bepaalde cultuur
  4. U weet dat u gebonden bent aan grenzen, u werkt binnen een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd handelt vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er ook altijd sprake is van succescriteria
  7. U realiseert zich dat er altijd sprake is van gelijktijdige en wederzijdse beinvloeding. U gaat uit van wederkerigheid
  8. U weet dat er altijd sprake is van interactiviteit
  9. U beseft dat er ook harde eisen zijn, de randvoorwaarden

Meer weten? Zie Inleiding Vindkunde