2.1.5 Kaders

Een kader is het samenhangend geheel van begrippen dat aangeeft in welk perspectief men de wereld moet zien en hoe het ene begrip wordt afgebakend van het andere. Daarnaast geeft een kader inzicht in welke criteria men hanteert voor kwaliteit en binnen welk speelveld mensen zich bewegen.

Hoe doe ik dat?  

  1. U hanteert een functioneel kader
  2. U hanteert een sociaal kader 
  3. U hanteert een politiek kader
  4. U hanteert een symbolisch kader
  5. U hanteert een organisch kader
  6. U hanteert een pragmatisch kader
  7. U hanteert andere kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld

Meer weten? Zie Begrippen