4.1.2 Stappenplan algemeen pragmatisch model

Het algemeen pragmatisch model kent de volgende stappen: 

  1. U maakt kennis en oriënteert zich op het probleem of de vraag 
  2. U verricht diagnostiek, u analyseert het probleem. Dit is meteen al een interventie i.c. bijstelling
  3. U stelt een plan van aanpak voor uzelf op, u doet aan indicatiestelling  
  4. U bespreekt uw visie, inclusief plan van aanpak, met de hulpvrager; u besluit in termen van informed consent en shared decission making (contractfase) 
  5. U lost het probleem op
  6. U sluit het contact af en evalueert.

Meer weten? Zie Algemeen pragmatisch model