1.7.2 Systemische werkvormen

Onder werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar procesmatig doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. Hier staan die werkvormen centraal die essentieel zijn voor het oplossen van paradoxale, trage en/of taaie vraagstukken die met de gewone (technische expert) benadering onoplosbaar zijn.

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een specifieke aanpak. U gebruikt de Digitafel Methode (zie Vimeo-demo: Stakeholders & SWOT-analyse)
  2. U ontwerpt samen. U doet aan Design Thinking
  3. U denkt om met behulp van Directieve Psycho-Educatie
  4. U moddert door
  5. U doet aan kapitaaldiversificatie
  6. U hanteert LEAN-principes.

Meer weten? Zie Ongewone vragen 

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Systemische werkvormen