1.3.3.5 Cocreatie

Cocreatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product gericht op het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

Hoe doe ik dat?

  1. U communiceert m.b.v. de dialoog
  2. U hanteert een soort 'common ground'
  3. U bent enthousiast en daadkrachtig
  4. U focust op resultaat
  5. U zorgt voor gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen
  6. U kiest voor een professionele procescoach/begeleider
  7. teit van deelnemers is vereist. Cocreatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het 

Meer weten? Zie Vitaliteit